Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Quick scan

Afhankelijk van Uw vraagstelling kan onze quick scan betrekking hebben op bestaand, nieuw te verwerven of nieuw te ontwikkelen onroerend goed. In een quick scan wordt er op hoofdlijnen, met het einddoel voor ogen, de (on) mogelijkheden van de (ontwikkel) plannen vastgesteld.

Tevens wordt er een doorkijk gegeven met betrekking tot de te nemen stappen. Deze rapportage is ondersteunend bij het nemen van verdere beslissingen.

Aansluitend kunnen wij ook op een gedetailleerder niveau (zie haalbaarheidsonderzoek) de planvorming doorlichten/evalueren en eventueel een vastgoed(business)plan of herstructureringsplan opstellen.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.