Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Projectmanagement

Door onze sociale vaardigheid, brede ervaring in project omgevingen en specialistische kennis van het vakgebied, zijn wij goed uitgerust om uw project(en) te managen of een proces(sen) te begeleiden. Zowel op het gebied van bestaande bouw als nieuwbouw, van groot tot klein en van idee tot realisatie.

Communicatie met U als opdrachtgever, belanghebbenden, adviseurs, uitvoerende partijen en, indien van toepassing, (toekomstige) gebruikers, is in alle fasen van het project essentieel.

Anders gezegd: ”wij bouwen geen project, maar organiseren en faciliteren uw project op basis van een programma van eisen of een projectomschrijving”.

Wij werken effectief en zijn op de hoogte van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en vergunning trajecten, daardoor kunnen wij, indien van toepassing, de risico’s tot een minimum beperken en een project binnen de kortste tijd en tegen de laagste kosten realiseren.

Wij kunnen bij het managen van uw project meerdere rollen vervullen:
1. Ontwerper wij stellen een projectplan op, vormen een projectteam en organiseren een overlegstructuur.
2. Controleur wij bewaken uw budget en de planning, deadlines moeten gehaald worden en het project moet worden gerealiseerd.
3. Spreker wij zitten vergaderingen voor en geven presentaties.
4. Coach wij motiveren, inspireren, creëren draagvlak en geven tips aan teamleden en overige betrokkenen.
5. Expert wij brengen specialistische kennis in op het vakgebied van het project.
6. Risicomanager wij houden risico’s in de gaten en vinden op een creatieve, improviserende manier oplossingen als er iets mis gaat.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.