Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Planontwikkeling

Wij maken vastgoedplannen voor U en met U op het gebied van nieuwbouw, herontwikkeling en renovatie. Bij de planontwikkeling kunnen wij een adviserende rol vervullen ten aanzien van de project aanpak en de project organisatie. Ook kunnen wij het projectmanagement op ons nemen waarbij wij leiding geven aan de projectorganisatie en verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de inhoud, financiën en planning.

Wij zijn inventief in het bedenken van oplossingen en houden in iedere planfase rekening met de belangen van alle betrokken partijen zonder dat de haalbaarheid in gevaar komt. Daarnaast hebben wij oog voor maatschappelijke behoeften, financierbaarheid, juridische en economische randvoorwaarden. Wij zorgen door een integrale aanpak voor een realistisch, samenhangend plan met een goede financiële onderbouwing en diverse visualisaties (tekeningen, 3D impressie, maquette).

Het complete ontwikkelproces verdelen wij in de volgende fases: Initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase en nazorgfase.

Voor U als opdrachtgever creëren wij de meeste meerwaarde van initiatieffase tot realisatiefase (tot en met onherroepelijke bouwvergunning) echter wij kunnen U ook vertegenwoordigen tijdens de realisatie fase en nazorgfase.

Samenvattend kunnen wij betekenen met betrekking tot:
 
 • Het uitwerken van een idee tot een haalbaar projectplan.
 • Het vinden van een passende locatie.
 • Het verzorgen van een haalbaarheidsonderzoek
 • Het monitoren van de politieke haalbaarheid op gemeentelijk en provinciaal niveau.
 • Het voeren van overleg met gemeente en provincie.
 • Het creëren van draagvlak tussen belanghebbenden.
 • Het (laten) opstellen van een programma van eisen.
 • Het samenstellen en contracteren van een projectteam: Architect, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, bouwkostendeskundige, constructeur, aannemer en overige adviseurs.
 • Het vaststellen van voorwaarden met betrekking tot: kwaliteit, planning en financiën van het project.
 • Het toetsen van deze voorwaarden aan het voorlopige ontwerp, definitieve ontwerp, definitief technisch programma van eisen en bestek en tekeningen.
 • De coördinatie tussen de verschillende partijen.
 • De verkoop of verhuur van het project.
 • Het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten.
 • Het, indien van toepassing, inventariseren van de wensen van toekomstige gebruikers.
 • Het opstellen van kosten en baten overzicht(en).
 • Het toetsen van het voorlopige en definitieve ontwerp aan stedenbouwkundige, architectonische en welstandseisen.
 • Het verzorgen van de vergunning en aanbesteding procedure.
   
Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.