Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Haalbaarheidsonderzoek

Wij brengen de haalbaarheid van Uw project vooraf in kaart, verminderen daarmee Uw risico’s en bevorderen de kwaliteit van het proces.
Het vertrekpunt van ons haalbaarheidsonderzoek is een voorlopig programma van eisen.
De voorwaarden van Uw beoogd project, die wij analyseren zijn:
 • Maatschappelijke voorwaarden
  Is er behoefte naar het project.
 • Juridische voorwaarden
  Bestemmingsplan en bouwbesluit.
 • Financiële/economische voorwaarden
  Komen de aannames en de investeringsopgave overeen met werkelijke opbrengsten e/o exploitatiekosten. Uitwerking en vergelijking varianten kopen of huren.
 • Functionele voorwaarden
  Het maken van een functioneel ontwerp op basis van de wensen van gebruiker en rekening houdend met de omgeving, een twee- of driedimen­sionale weergave van de ruimtelijke vertaling van het programma van eisen.
 • Technische voorwaarden
  De haalbaarheid van de technische uitvoering van het vastgoed.
Door bovenstaande voorwaarden op de juiste wijze te combineren voor u als opdrachtgever, ontstaat er een goede basis voor een succesvol project.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.