Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Klankborden, Sparren en Coachen

Klankborden
Wij starten met luisteren en door de juiste vragen te stellen, helpen wij Uw ideeën, plannen of overtuigingen aan te vullen, te wijzigen of te bevestigen. Door op een prettige manier weerklank te geven, helpen wij U graag een stap verder. Dit kan zowel op vakinhoudelijk gebied als op (inter)menselijk gebied.
 
Sparren
Naast luisteren en vragen stellen, is sparren ook analyseren en kritisch zijn. Wederzijds respect en kennis van zaken van de omgeving waarin wordt gewerkt, is hierbij erg belangrijk.
 
Coachen
Wij bezitten veel feitelijke kennis, maar zijn daarnaast ook ervaringsdeskundigen. In een coaching traject delen wij onze kennis en ervaringen met U, zodat U een eigen koers kan gaan varen. Afhankelijk van Uw vraagstelling kunnen wij voor personen, bedrijven en organisaties een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van:
 
  Identiteit Een duidelijke identiteit bepalen, wie ben ik of wie zijn wij, van een persoon, organisatie of project, levert de juiste reactie op van de buitenwereld en bevordert het behalen van de gestelde doelen.
       
  Competenties Het in kaart brengen van vaardigheden, kennis en gedrag die een persoon, team of organisatie goed laten functioneren, is betekenisvol. Als een persoon doet waar hij goed in is en het gepaard gaat met een zekere passie, dan is de tevredenheid en productiviteit optimaal.
       
 •   Kernwaarden Het vaststellen van kernwaarden. Deze waarden zijn basisprincipes voor onze opdrachtgever. Dit kan een persoon, bedrijf of organisatie zijn. Zij zijn de basis van een missie/visie en van hoe men zich wil profileren. Iedereen heeft kernwaarden, maar niet iedereen is er bewust mee bezig en heeft ze benoemd. Wij helpen daarbij.
       
  Visie Bij het formuleren van een visie staan wij stil bij de vragen: waar gaan wij voor, wat willen wij bereiken en kunnen wij doelstellingen afleiden uit de missie.
       
  Missie Bij het formuleren van een missie staan wij met onze opdrachtgever stil bij de vragen: waar staan wij voor, wat willen betekenen, wie zijn wij, wat onderscheidt ons, gaat deze missie minstens vijf jaar mee, is er draagvlak voor in de organisatie en is de missie inspirerend.
       
  Doelstellingen Voortvloeiend uit een visie en missie ondersteunen wij onze opdrachtgever bij het stellen van (SMART) doelstellingen. Tijdens de samenwerking zorgen wij ervoor dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden worden opgesteld.
       
  Belemmeringen Als U de focus verliest op de doelstellingen, doemen belemmeringen en beperkende gedachten vanzelf op. In samenwerking met ons, “resetten” wij Uw focus en leveren inzichten om adequaat de “problemen” op te lossen.
       
 
Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.