Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Mediation

Als mediator begeleiden wij onze opdrachtgevers bij het vinden van een oplossing voor een conflict zonder in een dure, tijdrovende juridische procedure terecht te komen. Wij kiezen geen partij, blijven onafhankelijk en nemen geen beslissingen. De gesprekken hebben een informeel, vertrouwelijk karakter en vinden plaats op vrijwillige basis. Als U het vooraf afspreekt mag er een adviseur bij de gesprekken aanwezig zijn om de effecten van de eventuele oplossing in te schatten. Wij begeleiden U en de “tegenpartij” met als uiteindelijk doel de gevonden oplossing(en) vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden de gemaakte afspraken en wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Een zorgvuldig mediation traject kent de volgende fases:
 
  Intake Kennis maken, partijen vertellen allebei hun kant van het verhaal in hoofdlijnen.
       
  Mediation overeenkomst Vastlegging onderwerp conflict, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid mediator, bereidheid om tot een oplossing te komen en tarief.
       
 •   Mediation bijeenkomst(en) Partijen vertellen hun kant van het verhaal, stellen kern van het conflict vast en bepalen wat belangrijk is voor de toekomst, mediator vat de voortgang samen en doet, indien gewenst, aan verslaglegging op hoofdlijnen.
       
  Onderhandelingsfase Werken aan oplossingen en vaststellen van de haalbaarheid.
       
  Vaststellingsovereenkomst Vastleggen van de oplossing, afspraken, rechten en plichten. Ondertekening van de overeenkomst.
       
 
Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.