Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Maatschappelijk vastgoed

Wij zijn U graag tot dienst bij maatschappelijk vastgoed vraagstukken (zorg, onderwijs, sport, cultuur, opvang, veiligheid, welzijn, etc.) Het is betekenisvol om een bijdrage te leveren aan een leefbare wijk of buurt.

Regelmatig is er ook synergie met commerciële functies, zoals bijvoorbeeld fitness, kinderopvang of woningbouw. Met dit soort projecten ontmoeten (semi) publieke partijen de private partijen, ieder met hun eigen cultuur en denkwijze. Als adviseur, bemiddelaar of projectleider laten wij het proces vlotter verlopen, omdat wij de taal spreken van beiden en wij voegen waarde toe door onze creatieve en conceptuele denkwijze.

Mede door de verzelfstandiging van maatschappelijke instellingen, wordt er actiever nagedacht over de huisvesting: past dit gebouw nog bij ons? Men denkt na over de functie flexibiliteit en meervoudig (ruimte)gebruik. Tevens stelt men de eigendomsvraag vaker ter discussie: lopen wij niet te veel risico, hebben wij er voldoende verstand van en is huren niet efficiënter?

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.