Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Grondprijsbeleid

Wij hebben ervaring met het bepalen van grondwaarden en ondersteunen U als gemeente graag bij deze beleidsvorming of een actualisatie van het bestaande. Gebruikelijk is het om jaarlijks de grondprijzen opnieuw vast te laten stellen door het college van Burgemeester en Wethouders. Uitgangspunt bij de grondprijsbepaling is, dat de grond tegen marktconforme voorwaarden wordt verkocht. De gronden voor Uw sociale woningbouw, vormen hierop vaak een uitzondering. Het bepalen van de marktwaarde is niet eenvoudig en doen wij graag in samenwerking met U. Samenvattend staan ons drie methoden ter beschikking:

Residuele grondwaardebepaling
Nadat de commerciële waarde van het toekomstig vastgoed is vastgesteld, worden de bouw- en ontwikkelingskosten er vanaf getrokken. Het residu is de grondwaarde. Veel belanghebbenden organisaties (VNG, NVB, NEPROM en VROM) geven de voorkeur aan deze methode.

Grondquote methode
Een percentage van de verkoopprijs van het te realiseren vastgoed vormt bij deze methode het uitgangspunt voor de grondwaarde. Deze quote wordt vaak gebruikt bij wat grotere projecten en wordt in vergelijking met referentie projecten vastgesteld. Een nadeel van deze methode kan zijn dat er een verband zit tussen het stijgen van de bouwkosten en het mee stijgen van de grondprijs. De kwaliteit van het project (bijvoorbeeld een woonwijk) kan daardoor onbedoeld minder worden. Dit nadeel kan eventueel voorkomen worden door een “knip” aan te brengen tussen het basis woningtype en het pakket meerwerkzaamheden (uitbouw, dakkapel, etc.) Over deze kwaliteitsverhogende meerwerkzaamheden wordt dan geen grondprijs gerekend.

Vergelijkingswaarde methode
Bij deze methode wordt de grondprijs gebaseerd op basis van projecten binnen omliggende gemeenten. Het is een eenvoudiger methode die regelmatig wordt toegepast. Het is een wat algemene waarde bepaling. Plaatselijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor het vergelijk eigenlijk niet gerechtvaardigd is. Het voordeel daarentegen is, dat het bestuur makkelijk kan vast stellen of er niet al te grote afwijkingen zijn binnen de regio.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.