Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Grondbeleid

Door te interveniëren in de grondmarkt, kunt U als gemeente Uw doelstellingen realiseren op het gebied van wonen, werkgelegenheid en recreatie. Samen met U onderscheiden wij eigenlijk drie hoofdvormen, ieder met zijn eigen voor- en nadelen:
 
  1. Actief grondbeleid U koopt als private partij de grond aan en realiseert hierop de gewenste bestemming.
     
  2. Passief of faciliterend grondbeleid U koopt de grond niet maar “stuurt” met publiekrechterlijke instrumenten zoals bestemmingsplan, vestigen voorkeursrecht, onteigenen en grondexploitatieplan.
     
  3. Publiekprivate samenwerking Bij deze mengvorm participeert U als gemeente in een joint-venture met een projectontwikkelaar. Met een PPS oefent U invloed uit door het aandeelhouderschap en door de inzet van uw publiekrechterlijke instrumenten.
 
Het formuleren van dit beleid vereist integrale samenwerking en afstemming met andere afdelingen, zoals: ruimtelijke ordening, financiën en bouw- en woningtoezicht. Bij de uitvoering van het beleid, bijvoorbeeld het aankopen van een stuk grond, kunt U als gemeente goede redenen hebben om een ervaren intermediair hier voor in te huren. Samenvattend: Wij kunnen U ondersteunen bij de beleidsvorming, maar hebben ook veel ervaring om U te vertegenwoordigen in diverse uitvoerende (onderhandel)trajecten richting marktpartijen.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.