Bedankt. Uw bericht is verzonden en wordt z.s.m. beantwoord.
Wij bellen u graag terug!

Accommodatiebeleid

Wij hebben een bijzondere visie en werkwijze voor het maken van een (integraal) accommodatieplan ten behoeve van gemeenten. Alles start met een analyse van de bestaande situatie en de inventarisatie van Uw toekomstige wensen en behoeften ten aanzien van onderwijs, kinderopvang, recreatieve, welzijn en sport accommodaties binnen de gemeente. Wij hebben de expertise om de realiseerbaarheid van (multifunctionele) accommodaties goed in te schatten en houden daarbij met de volgende voorwaarden rekening:
  • Maatschappelijke
  • Juridische
  • Financiële
  • Functionele
  • Technische
Ter versterking van de sociale structuur binnen Uw gemeente, streven wij naar accomodaties met functie clustering en, rekening houdend met de veranderende wensen, meervoudig ruimte gebruik. Met respect voor de schaarse grond binnen de gemeente en de financiën, zullen wij, daar waar mogelijk, meervoudig grondgebruik varianten voorleggen.
 
De verschillende varianten maken wij tastbaar en visueel voor u aan de hand van plattegronden en ruimtelijke vertalingen van de programma’s van eisen door twee- of driedimen­sionale weergaves.
 
Geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kan dan van gedachten worden gewisseld over Uw specifieke situatie en de eventuele rol die Zonneveld Makelaars daarin kan vervullen.